Pro-PICC™ CT

Pro-PICC™ CT egner seg for behandling innen onkologi, hematologi og ved intensivavdelinger. De benyttes til intravenøs medisinering som antibiotikabehandling og smertebehandling, parenteral ernæring og til blodprøvetagning.  

Pro-PICC™ CT:

 • Er godkjent for injeksjon av kontrastmiddel 5 ml/sek, 300 psi i forbindelse med CT-undersøkelser.
 • Har maksimalt injeksjonstrykk tydelig angitt på klemmene på kateteret. 
 • Sees tydelig på røntgen. 
 • Er designet med de første 10 cm konisk utformet, slik at risiko for knekk på kateteret reduseres. 
 • Har myke suturvinger for bedre komfort. 
 • Er laget i mykt polyuretanmateriale, Triniflex™. 
 • Har Luerlock koblinger som tåler alle legemidler og desinfeksjonsmidler. 
 • Har lengdemarkering på kateteret. 
 • Leveres med Nitinol Platina Guidewire. 
 • Har overtrykksventiler som forhindrer clotting og holder kateterlumen åpen. 
 • Tilbyr valgfri innleggelsesteknikk med seldinger eller split-sheet, da settene inneholder utstyr for begge metodene. 
 • Leveres i enkel-, dobbel- eller trippellumen. 
BeskrivelseBestillingsnummerPakningsstørrelse
Guidewire 65 cm Nitinol
Pro-PICC CT 4 FR x 50 cm, 1 lumenMR170341015
Pro-PICC CT 5 FR x 60 cm, 1 lumenMR170351015
Pro-PICC CT 5 FR x 55 cm, 2 lumenMR170352015
Pro-PICC CT 6 FR x 60 cm, 2 lumenMR170362015
Pro-PICC CT 6 FR x 60 cm, 3 lumenMR170363015
Guidewire 130 cm Nitinol
Pro-PICC CT 4 FR x 50 cm, 1 lumenMR170341025
Pro-PICC CT 5 FR x 60 cm, 1 lumenMR170351025
Pro-PICC CT 5 FR x 55 cm, 2 lumenMR170352025
Pro-PICC CT 6 FR x 60 cm, 2 lumenMR170362025
Pro-PICC CT 6 FR x 60 cm, 3 lumenMR170363025
Pro-PICC™ CT